✔Goed Verenigingsbestuur - Bel: 026-303 34 30 - Mail: info@goedverenigingsbestuur.nl

9 november 2021 - Training- en Inspiratiesessie Goed Verenigingsbestuur (Arnhem)

Informatie

Voor elk bestuurslid een korte maar zeker interessante bijeenkomst, training, netwerk en inspiratie opdoen! We houden het kleinschalig,  met een groepje van 6 tot 8 bestuursleden. Vragen die binnen de vereniging spelen komen aan bod en natuurlijk inspiratie opdoen en netwerken! 

Volg deze training, netwerk en inspiratiesessie met het gehele bestuur of alleen. 

Investering: € 75,00 exc. btw.

Programma 

  • Bestuurssamenstelling | bestuursreglement | rechten en plichten
  • Taakomschrijving en invulling bestuursleden
  • Persoonlijkheden en balans binnen het bestuur
  • WBTR-goed besturen (vanaf 1 juli 2021 is deze nieuwe wet verplicht)
  • Inrichting bestuursmodel binnen de vereniging
  • Statuten en Huishoudelijk Reglement | Algemene Ledenvergadering
  • Relatie bestuur | leden en toezicht
  • Retentiebeleid | vrijwilligers | betaalde krachten
  • Verenigingsmanagement

Waar / Duur / Kosten 

Deze bijeenkomst is op het kantoor van Goed Verenigingsbestuur in Arnhem, Malburgse Sluis 27, 6833 KA.  

Aanvang 19.30 uur - einde 21.30 «