Verenigingsmanagement - ondersteuning van de vereniging

Waar nodig ondersteunt de Verenigingsmanager de vereniging. Kijk voor meer informatie op www.deverenigingsmanager.nl

Ondersteunende werkzaamheden:

 • Verenigingsmanagement | Secretariaat

 • Bestuursondersteuning 

 • Verslaglegging

 • Organisatie algemene ledenvergadering

 • Social media en nieuwsbrief

 • Administratie en facturatie

 • Debiteurenbeheer

 • Ledenadministratie
 • Projectmanagement 

 • Organisatie van cursussen | vakdagen | evenementen en congressen

 • Advisering | herinrichting of opzetten van een bedrijfssecretariaat

 • Coaching van (nieuwe) medewerkers

 • Werving en selectie van personeel